Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Dana 19.04.2019.

 Dana 19.04.2019. g. se zbog PLANIRANIH radova u el. mreži isklјučuju:

1.

Ruma

Ul. Jelenačka,

ul. Glavna neparna strana od br.289A do br.301.

08:00-13:30

2.

Velika Remeta

Deo ul. Fruškogorskih Partizana deo ka izlazu u pravcu Iriga.

ul. Radnička.

ul. Obale.

11:30-13:30

3.

Ruma

Ul. Zdravka Čelara od br.26 i 27 do kraja ulice.

08:00-10:00

4.

Buđanovci

Ul. Nebojše Jerkovića od br.15 i 16 do kraja ulice.

08:00-08:30

5.

Žarkovci

Ul. JNA od ul. M.Gorkog do kraja ka Putincima.

14:00-14:30

U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu.