Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Dana 19. i 20.10.2017.

U periodu od 16. do 20.10.2017. g. se zbog PLANIRANIH radova u el. mreži isklјučuju:

1.

Sremski Karlovci

Povremeno Stražilovo i vikend naselјe Belјeševo

08.00-14.00

 

Dana 19. i 20.10.2017. g. se zbog PLANIRANIH radova u el.mreži isklјučuju:

 

1.

Novi Sad

SD Železničar;
Crpna stanica Kornelija Stankovića:

22.30-00.30

 

Dana 19.10.2017. g. se zbog PLANIRANIH radova u el. mreži isklјučuju:

 

1.

Novi Sad

Crpka Telep:

07.15-08.45

2.

Lug

Maršala Tita 1-23, 2-24a:

09.00-14.30

3.

KoviLj

Deo naselјa od ulaska u selo sa auto-puta do ul. Petra Drapšina:

 

 

Dana 19. 10.2017. g. se zbog VANREDNIH radova u el. mreži isklјučuju:

 

1.

Čenej

Deo naselјa Čenej od međunarodnog puta do ulice V.Karadžića, Salaš Čestić, Rakićevi salaši i salaš Popović;
Firme: SIgna, Inter atuo, Telefonoteka, S.C. za mehanizaciju, Đurđević, Štrand, Farma koza, Škola i Radionica:

08.30-12.00

 

Dana 20.10.2017. g. se zbog PLANIRANIH radova u el. mreži isklјučuju:

 

1.

Novi Sad

Trg Republike 2-20;
Dunavska 18,20, 24, 3-31;
Firme: Samba kafa, Poslovni prostor, Trafika i Biblioteka:

08.00-10.00

2.

Rakovac

Ulica Sremska i Stanka Paunovića Velјka:

08.30-13.00

3.

Kovilј

 Deo naseLja od Trga Solunskih doborovolјaca do kraja sela prema Manastiru i Šlajzu:

Napomena: Za radove koji se izvode ili odlažu, čije se objavlјivanje zbog kratkoće vremena ne može realizovati u dnevnoj štampi, obaveštenja mogu dobiti na radio stanicama ili na telefon  421-066.