Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Dana 23.09.2021.

Dana 23.09.2021. na teritoriji Opštine Sremska Mitrovica se zbog PLANIRANIH  radova u el.mreži isključuju KDS u:

1.

Sremska Mitrovica

ul. Bosutski put od br. 45-113 i 30a-84

09.00-12.00

2.

Divoš

Rastik b.b.

10.30-11.30

3.

Grgurevci

ul. Školska od br. 15-29 i 12-30

ul. Palih boraca od br. 18-22 i br. 2 i br. 33

12.30-13.30

Dana 23.09.2021. na teritoriji Opštine Šid se zbog PLANIRANIH  radova u el.mreži isključuju KDS u:

1.

Šid

Osnovna škola “Sremski front” - ul. Moše Pijade br. 7

ul. Svetog Save od br. 75-145 i 88-148

Poslovni objekat “Agropapuk” - ul. Svetog Save br. 84

ul. Cankareva od br. 3-21 i 4-20

ul. Save Kovačevića br. 2

ul. Tolstojeva od br. 1-27 i 2-20 i b.b.

ul. Majke Jevrosime od br. 24-26

ul. Jožefa Marčoka od br. 3-13 i 12-28

ul. Maksima Gorkog br. 1

08.30-10.30

2.

Šid

ul. Kneza Miloša od br. 1-31 i 14-30 i br. 2 poslovni prostori

ul. Kneza Miloša br. 2: Urbanizam, Poreska uprava, Šid projekt

ul. Svetog Save od br. 6-8 poslovni prostori

ul. Svetog Save br. 8: Uprava za trezor, Vojvođanska banka, NLB banka

Pošta i Telekom - ul. Karađorđeva br. 1

ul. Karađorđeva br. 17

Zelena pijaca lamela “A”

11.30-13.30

KDS – Korisnici distributivnog sistema

 

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.