Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Dana 27.09.2021.

Dana 27.09.2021. na teritoriji Opštine Sremska Mitrovica se zbog PLANIRANIH  radova u el.mreži isključuju KDS u:

1.

Sremska Mitrovica

Naselje Kamenjar od br. 1-9 i 2-8 i b.b

Toplotne podstanice naselje Kamenjar br. 3, 5, 7 i 9

Ul. Marsilijeva od br. 16a-20g

Toplotne podstanice ul. Marsilijeva br. 20b i zgrada soc. stanovanja

Gradilišta novih zgrada u Kamenjaru

09.00-14.00

Dana 27.09.2021. na teritoriji Opštine Šid se zbog PLANIRANIH  radova u el.mreži isključuju KDS u:

1.

Erdevik, Bingula

Bingula celo selo

ul. Janka Čmelika od br. 1-31 i 2-36

ul. Masarikova od br. 1-31 i 4-28

ul. Kralja Petra prvog br. 32 i br. 73b i br. 84 i b.b.

Bazna stanica “Erdevik” - ul. Kralja Petra prvog b.b.

Bazna stanica mob. telefonije - ul. Kralja Petra prvog b.b.

ul. Kralja Petra prvog od br. 31-87 i 32a-88

Farma za tov junadi  - ul. Bingulski put b.b.

Silosi “Albatros” - ul. Bingulski put b.b.

Z. Z. “Medoš”  - ul. Bingulski put b.b.

Vikend naselje “Moharač” b.b.

Ekonomski objekat za smeštaj i ishranu - Vikend naselje “Moharač” b.b.

Poljoprivredni objekat “Agrokultura” - Vikend naselje “Moharač” b.b.

08.30-12.30

2.

Kukujevci

ul. Republikanska br. 39a i b.b. i sokak

ul. Cara Lazara od br. 37-47 i 53-63 i 42-58 i b.b.

ul. Vojvođanska od br. 1a-5 i 4-12 i b.b.

ul. Pašićeva br. 55

09.00-13.00

KDS – Korisnici distributivnog sistema

 

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.