Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Dana 28.09.2021.

 

Dana 28.09.2021. na teritoriji Opštine Sremska Mitrovica se zbog PLANIRANIH  radova u el.mreži isključuju KDS u:

1.

Bešenovo

ul. M. Tita od br. 74-88a i b.b.

09.00-13.00

2.

Sremska Mitrovica

Ul. Zmaj Ognjenog Vuka br. 1

Ul. Šišatovačka od br. 1-5 i 2-20

10.00-12.00

Dana 28.09.2021. na teritoriji Opštine Šid se zbog PLANIRANIH  radova u el.mreži isključuju KDS u:

1.

Morović, Jamena

Jamena celo selo

Morović veći deo sela

09.00-14.30

2.

Šid

ul. Karađorđeva od br. 15-17 i 21-35 i 22-32 i b.b.

“Delta Generali” - ul. Karađorđeva br. 21

ul. Kneza Miloša od br. 12-14

Zelena pijaca b.b.

08.30-10.30

3.

Šid

ul. Karađorđeva od br. 3-13 i 2-8 i 12-20 i br. 17

ul. Cara Dušana od br. 1-7 i 6-10 i br. 2

ul. Cara Lazara br. 3

Skupština opštine Šid

Policijska stanica Šid

Semafor centar Šid

Opštinski sud Šid

Radio Šid, Kopernikus

Katastar Šid

Banke: Intesa, Komercijalna, Erste, Alfa, Kredit Agrikol

11.30-13.30

4.

Erdevik

ul. Cara Dušana od br. 23-93 i 30-98

ul. Šidska od br. 3-17 i 2-24 i 34-48 i b.b.

ul. Vojvođanska od br. 96-122 i br. 85

Vaga na vašarištu

ul. Masarikova od br. 35-99 i 30-92 i b.b.

ul. Kralja Petra prvog b.b

ul. Pinkijeva od br. 29-81 i 30-80 i b.b.

ul. Nikole Tesle od br. 1-17 i 2-32

“Sremski borac” - Erdevik

08.30-12.30

KDS – Korisnici distributivnog sistema

 

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.