Energija lidera
ED Novi Sad

Bulevar oslobođenja 100
21000 Novi Sad
tel. **381 21 4821 222
faks **381 21 520-422
Email: EDNSdir@ns.ev.rs

Direktor: Bojan Atlagić, master ekonomista
Zamenik direktora: Miroslav Parović, diplomirani elektro inženjer master
Izvršni direktor za poslovni sistem: Dragan Jagnjić, diplomirani ekonomista
Izvršni direktor za tehnički sistem: mr Dušan Čomić, diplomirani elektro  inženjer

Elektrodistribucija "Novi Sad" realizuje distribuciju električne energije na teritoriji grada Novog Sada i 10 susednih opština, sa pogonima u: 

  • Bačkoj Palanci,  ul. Jug Bogdana 2, tel. 021/750-151 i poslovnicom u Bačkom Petrovcu, ul. XIV VUSB 21, tel, 021/780-041
  • Žablju,  ul. Nikole Tesle 3, tel. 021/831-075 i poslovnicom u Temerinu, ul. Novosadska 478, tel. 021/841-099 i 021/841-050
  • Bečeju, ul. Petrovoselski put 5, tel. 021/6912-522 i poslovnicom u Srbobranu, ul. Novosadska 2,  tel. 021/730-082

Delatnost obuhvata:

  • održavanje distributivne mreže,
  • obračun i naplatu električne energije,
  • remontnu radionicu,
  • baždarnicu.

Broj zaposlenih na dan 27.05.2014.godine je 510.

Izvod iz Elektroenergetskih pokazatelja za 2011. godinu:

Elektrodistributivna mreža

 

35 kV km

20 kV km

10 kV km

0.4 kV km

UKUPNO

 

253,96

1693,63

310,24

3431,69

5689,52

 

Struktura potrošača

Visoki napon

Domaćinstva

Ostala potrošnja

Ukupno potrošača

broj

%

broj

%

broj

%

broj

%

421

0.15

245.673

88,77

30.649

11,07

276.743

29,96

 

Ostvarena potrošnja (GWh)

2007

2008

2009

2010

2011

Stopa rasta

08/07

09/08

10/09

11/10

07-11

2258

2340

2351

2403

2399

3.62

0.49

2.18

-0,14

1.53