Energija lidera
ED Novi Sad

Bulevar oslobođenja 100
21000 Novi Sad
tel. **381 21 4821 222
faks **381 21 520-422
Email: EDNSdir@ns.ev.rs

Direktor: Bojan Atlagić, master ekonomista
Zamenik direktora: Miroslav Parović, diplomirani elektro inženjer master
Izvršni direktor za poslovni sistem: Dragan Jagnjić, diplomirani ekonomista
Izvršni direktor za tehnički sistem: mr Dušan Čomić, diplomirani elektro  inženjer

Elektrodistribucija "Novi Sad" realizuje distribuciju električne energije na teritoriji grada Novog Sada, 9 susednih opština, 63 naselјena mesta, sa pogonima u:

  • Bačkoj Palanci,  ul. Jug Bogdana 2, tel. 021/750-151 i poslovnicom u Bačkom Petrovcu, ul. XIV VUSB 21, tel, 021/780-041
  • Žablju,  ul. Nikole Tesle 3, tel. 021/831-075 i poslovnicom u Temerinu, ul. Novosadska 478, tel. 021/841-099 i 021/841-050
  • Bečeju, ul. Petrovoselski put 5, tel. 021/6912-522 i poslovnicom u Srbobranu, ul. Novosadska 2,  tel. 021/730-082

Delatnost obuhvata:

  • održavanje distributivne mreže,
  • obračun i naplatu električne energije,
  • remontnu radionicu,
  • baždarnicu.

Broj zaposlenih na dan 10.03.2015.godine je 506.

Izvod iz elektroenergetskih pokazatelja za 2013. godinu:

Elektrodistributivna mreža

35 kV (km)

20 kV (km)

10 kV (km)

0.4 kV (km)

UKUPNO (km)

250,72

1758,70

297,10

3513,42

5819,94

 

Struktura kupaca

Visoki napon

Domaćinstva

Ostala potrošnja

Ukupno kupaca

broj

%

broj

%

broj

%

broj

%

442

0.16

251.342

88,97

30.722

10,87

282.506

30,36

 

Kretanje potrošnje (GWh)

2009

2010

2011

2012

2013

Stopa rasta (%)

10/09

11/10

12/11

13/12

09-13

2351

2403

2399

2388

2378

2,18

-0,14

-0,47

-0,40

0,29