Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
ED Novi Sad

Bulevar oslobođenja 100
21000 Novi Sad
tel. **381 21 4821 222
faks **381 21 520-422
Email: EDNSdir@ns.ev.rs

Direktor: Bojan Atlagić, master ekonomista
Zamenik direktora: Miroslav Parović, diplomirani elektro inženjer master
Izvršni direktor za poslovni sistem: Dragan Jagnjić, diplomirani ekonomista
Izvršni direktor za tehnički sistem: mr Dušan Čomić, diplomirani elektro  inženjer

Elektrodistribucija "Novi Sad" realizuje distribuciju električne energije na teritoriji grada Novog Sada, 9 susednih opština, 63 naselјena mesta, sa pogonima u:

  • Bačkoj Palanci,  ul. Jug Bogdana 2, tel. 021/750-151 i poslovnicom u Bačkom Petrovcu, ul. XIV VUSB 21, tel, 021/780-041
  • Žablju,  ul. Nikole Tesle 3, tel. 021/831-075 i poslovnicom u Temerinu, ul. Novosadska 478, tel. 021/841-099 i 021/841-050
  • Bečeju, ul. Petrovoselski put 5, tel. 021/6912-522 i poslovnicom u Srbobranu, ul. Novosadska 2,  tel. 021/730-082

Delatnost obuhvata:

  • održavanje distributivne mreže,
  • obračun i naplatu električne energije,
  • remontnu radionicu,
  • baždarnicu.

Izvod iz elektroenergetskih pokazatelja za 2014. godinu:

Elektrodistributivna mreža

35 kV (km)

20 kV (km)

10 kV (km)

0.4 kV (km)

UKUPNO (km)

250,72

1788,62

288,04

3528,75

5856,13

 

Struktura kupaca

Domaćinstva

Ostala potrošnja

Ukupno kupaca

broj

%

broj

%

broj

%

254.022

89,04

31.270

10,96

285.292

30,51

 

Kretanje potrošnje (GWh)

2010

2011

2012

2013

2014

Stopa rasta (%)

11/10

12/11

13/12

14/13

10-14

2403

2399

2388

2378

2301

-0,14

-0,47

-0,40

-3,28

-1,08