Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
ED Ruma

Industrijska 2A
22400 Ruma
tel. **381 22 400 200

E-mail: Ogranak.Ruma@ods.rs

Direktor ogranka: Bogdan Činku  

Bogdan.Cinku@ods.rs
 

Elektrodistribucija "Ruma" realizuje distribuciju električne energije na teritoriji istočnog Srema, za grad Rumu sa okolinom, sa pogonom u:

  • Inđiji, ul. Vojvode Stepe br.36, tel. 022/561-242.

i poslovnicom u:

  • Staroj Pazovi, ul.Nikole Momčilovića br.81, tel.022/310-450.

Delatnost obuhvata:

  • održavanje i izgradnju distributivne mreže,
  • obračun i naplatu električne energije,
  • baždarnicu,
  • proizvodnu delatnost.

Izvod iz Elektroenergetskih pokazatelja za 2014. godinu:

Elektrodistributivna mreža

35 kV km

20 kV km

10 kV km

0.4 kV km

UKUPNO

39,44

1131,66

25,85

1461,03

2657,98

 

Struktura kupaca

Domaćinstva

Ostala potrošnja

Ukupno potrošača

broj

%

broj

%

broj

%

83.309

88,39

10.938

11,61

94.247

10,08

 

Kretanje potrošnje (GWh)

2010

2011

2012

2013

2014

Stopa rasta

11/10

12/11

13/12

14/13

10-14

851

860

863

872

884

1,03

0,40

1,00

1,42

0,96