Energija lidera
ED Sombor

Apatinski put bb
25000Sombor
tel. **381 25 465 200
fak. **381 25 429 399
E-mail: EDSOdir@so.ev.rs

Direktor ogranka: dr Zoran Simendić, diplomirani elektro inženjer
Pomoćnik direktora ogranka: Todor Kilibarda, diplomirani ekonomista
Izv. direktor za posl. sistem: Aleksandar Malivuk, diplomirani mašinski inženjer
Izv. direktor za tehn. sistem: Bogoljub Pavlović, diplomirani elektro inženjer
Rukovodilac pogona Vrbas: Novak Zekić, diplomirani ekonomista

 

 

Elektrodistribucija "Sombor" realizuje distribuciju električne energije na teritoriji zapadne Bačke, za grad Sombor sa okolinom , sa pogonom u:

  • Vrbasu, ul. Save Kovačevića br.84, tel. 021/79-50-000,

i poslovnicama u:

  • Kuli, ul. Partizanska br.13g, tel.025/723-811,
  • Odžacima, ul. Deronjski put bb, tel.025/465-200, faks:025/5-746-154 i
  • Apatinu, ul. Dimitrija Tucovića br.14, tel.025/465-200, faks:025/772-162.

Delatnost obuhvata:

  • održavanje i izgradnju distributivne mreže,
  • obračun i naplatu električne energije,
  • baždarnicu i remont radionicu,
  • proizvodnju rešetkastih stubova i rastavljača.


Broj zaposlenih na dan 28.02.2014. godine je 309.

Izvod iz Elektroenergetskih pokazatelja za 2013. godinu:

Elektrodistributivna mreža

110 kV km

35 kV km

20 kV km

10 kV km

0.4 kV km

UKUPNO

0

227,13

1572,103

0

1786,72

3585,95

 

Struktura potrošača

Visoki napon

Domaćinstva

Ostala potrošnja

Ukupno potrošača

broj

%

broj

%

broj

%

broj

%

183

0.16

103.368

90,10

11.168 9,74

114.719

12,37

 

Ostvarena potrošnja (GWh)

2009

2010

2011 2012 2013

Stopa rasta

10/09

11/10

12/11

13/12

09-13

1112

1158

1121

1078 1054

4,16

-3,25

-3,75

-2,23

-1,33