Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
ED Sombor

Apatinski put bb
25101Sombor
tel. **381 25 465 200
fak. **381 25 429 399
E-mail: EDSOdir@so.ev.rs

Direktor ogranka: dr Zoran Simendić, diplomirani elektro inženjer
 

Elektrodistribucija "Sombor" realizuje distribuciju električne energije na teritoriji zapadne Bačke, za grad Sombor sa okolinom , sa pogonom u:

  • Vrbasu, ul. Save Kovačevića br.84, tel. 021/79-50-000,

i poslovnicama u:

  • Kuli, ul. Partizanska br.13g, tel.025/723-811,
  • Odžacima, ul. Deronjski put bb, tel.025/465-200, faks:025/5-746-154 i
  • Apatinu, ul. Dimitrija Tucovića br.14, tel.025/465-200, faks:025/772-162.

Delatnost obuhvata:

  • održavanje i izgradnju distributivne mreže,
  • obračun i naplatu električne energije,
  • baždarnicu i remont radionicu,
  • proizvodnju rešetkastih stubova i rastavljača.


Izvod iz Elektroenergetskih pokazatelja za 2014. godinu:

Elektrodistributivna mreža

35 kV km

20 kV km

10 kV km

0.4 kV km

UKUPNO

227,13

1584,43

0

1655,88

3467,44

 

Struktura kupaca

Domaćinstva

Ostala potrošnja

Ukupno potrošača

broj

%

broj

%

broj

%

103.550

89,94

11.576 10,06

115.126

12,31

 

Kretanje potrošnje (GWh)

2010

2011

2012 2013 2014

Stopa rasta

11/10

12/11

13/12

14/13

10-14

1158

1121

1078

1054 996

-3,25

-3,80

-2,20

-5,54

-3,71