Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
ED Subotica

Segedinski put 22-24
24000 Subotica
tel. **381 24 619 300
fak. **381 24 546 380
E-mail:EDSUdir@su.ev.rs

Direktor:  mr Stevan Bakić diplomirani ekonomista


Elektrodistribucija "Subotica" realizujedistribuciju električne energije na teritoriji grada Subotice i susednih opština, sa pogonima u:

  • Bačkoj Topoli, ul. Glavna br.7, tel.024/619-555,
  • Kanjiži, ul. Put narodnih heroja br.8, tel.024/619-500 i
  • Senti, ul. Subotički put21, tel.024/628-800, sa poslovnicom Bajmok, ul. Put Moše Pijade 10, tel.024/762-237.

Delatnost obuhvata:

  • održavanje i izgradnju distributivne mreže,
  • obračun i naplatu električne energije,
  • baždarnicu,
  • remontnu radionicu,
  • proizvodnu delatnost.

Izvod iz Elektroenergetskih pokazatelja za 2014. godinu:

Elektrodistributivna mreža

35 kV km

20 kV km

10 kV km

0.4 kV km

UKUPNO

209,12

1603,16

158,60

2883,55

4854,43

 

Struktura kupaca

Domaćinstva

Ostala potrošnja

Ukupno potrošača

broj

%

broj

%

broj

%

128.206

90,65

13.225

9,35

141.431

15,12

 

Kretanje potrošnje (GWh)

2010

2011

2012

2013

2014

Stopa rasta

11/10

12/11

13/12

14/13

10-14

1383

1392

1372

1355

1285

0,69

-1,46

-1,23

-5,14

-1,81