Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
ED Zrenjanin

Pančevačka br.46
23000 Zrenjanin
tel. **381 23 543 210
fak. **381 23 525 243
E-mail: EDZRdir@zr.ev.rs

Direktor ogranka: Stevica Cigulov, diplomirani elektro inženjer
Direktor odseka za tehničke usluge: 

 

Elektrodistribucija "Zrenjanin" realizuje distribuciju električne energije na teritoriji srednjeg Banata, za grad Zrenjanin sa okolinom i opštine Perlez, Titel, Novi Bečej, Žitište i Novu Crnju, sa pogonom u:

  • Kikindi, ul. Miloša Velikog br.83, tel. 0230/413-200,

i poslovnicama u:

  • Novom Bečeju, ul. Ive Lole Ribara br.40, tel.023/773-505, faks:023/773-513,
  • Perlezu, ul. Ruže Živanović br.44, tel.023/861-085 i 023/861-086,
  • Žitištu, ul.Topolovački put bb, tel.023/821-236,
  • Sečnju, ul. Partizanski put bb, tel.023/3841-057,
  • Novoj Crnji, ul.JNA bb, tel.023/815-112, faks:023/815-103.

 

Delatnost obuhvata:

  • održavanje i izgradnju distributivne mreže,
  • obračun i naplatu električne energije,
  • baždarnicu.


Izvod iz Energetskih pokazatelja za 2014. godinu:

Elektrodistributivna mreža

35 kV km

20 kV km

10 kV km

0.4 kV km

UKUPNO

260,84

1433,14

198,70

1898,83

3791,51

 

Struktura kupaca

Domaćinstva

Ostala potrošnja

Ukupno potrošača

broj

%

broj

%

broj

%

107.651

91,29

10.277

8,71

117.928

12,61

 

Kretanja potrošnje (GWh)

2010

2011

2012

2013

2014

Stopa rasta (%)

11/10

12/11

13/12

14/13

10-14

1260

1241

1241

1250

1209

-1,50

-0,02

0,75

-3,34

-1,04