Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
EPS Distribucija

Statusnom promenom od 01.07.2015. godine, koja je izvršena u skladu sa Programom reorganizacije Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ Beograd na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 27.11.2014. godine, došlo je do pripajanja privrednih društava za distribuciju električne energije, i to Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrovojvodina“ doo Novi Sad, Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ doo Kralјevo, Privrednog društva za distribuciju električne energije „Centar“ doo Kragujevac i Privrednog društva za distribuciju električne energije „Jugoistok“ doo Niš, Privrednom društva za distribuciju električne energije „Elektrodistribucija Beograd“ doo Beograd, formiran je Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd.

Sedište Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd je u Beogradu, Masarikova ulica 1-3.

Kao pretežna delatnost Društva određena je energetska delatnost distribucija električne energije i upravlјanje distributivnim sistemom.

Osnivač Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd je Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Ulica carice Milice broj 2.