Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
Organizaciona struktura

Organizaciona struktura EPS Distribucije Novi Sad je uslovlјena potrebama procesa rada, koji je u funkciji pretežne delatnosti EPS Distribucije, u cilјu stručnog i racionalnog obavlјanja poslova, podele nadležnosti, efikasnijih tokova informacija i obezbeđenja jedinstva u sprovođenju donetih odluka i načinu izvršavanja zadataka.

 

U okviru EPS Distribucije, Novi Sad obrazovano je sedam elektrodistribucija:

 

  • Elektrodistribucija Novi Sad, Novi Sad
  • Elektrodistribucija Subotica, Subotica
  • Elektrodistribucija Sombor, Sombor,
  • Elektrodistribucija Pančevo, Pančevo
  • Elektrodistribucija Zrenjanin, Zrenjanin
  • Elektrodistribucija Ruma, Ruma
  • Elektrodistribucija Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.

U okviru elektrodistribucija posluju, kao posebne organizacione celine, između ostalog i pogoni i poslovnice, kako sledi:

"Elektrodistribucija Novi Sad" :

Pogoni: Poslovnice:
"Bačka Palanka"
"Bečej"
"Žabalj"
"Bački Petrovac"
"Temerin"
"Srbobran"

"Elekrtrodistribucija Subotica":

Pogoni: Poslovnica:
"Bačka Topola "
"Kanjiža"
"Senta"
"Bajmok"

"Elekrtrodistribucija Рума" :

Pogoni: Poslovnica:
"Inđija" "Stara Pazova"

"Elekrtrodistribucija Sombor"

Pogon: Пословницe:
"Vrbas"
 
"Kula"
"Apatin"
"Odžaci"

 "Elekrtrodistribucija Зрeњанин" :

Pogon: Poslovnice:
"Kikinda" "Novi Bečej "
"Perlez"
"Žitište"
"Sečanj"
"Nova Crnja "

 "Elektrodistribucija Pančevo":

Pogoni: Poslovnica:
"Vršac" "Kovin"
"Alibunar"
"Bela Crkva"

 "Elekrtrodistribucija Sremska Mitrovica ":

Poslovnica:
"Šid"