Novi Sad - Subotica - Pančevo - Sombor - Zrenjanin - Ruma - S.Mitrovica
ED Pančevo

Miloša Obrenovića br.6
26101 Pančevo
tel. **381 13 315 020
fak. **381 13 335 004
EDPAdir@pa.ev.rs

Direktor ogranka: Miomir Košutić diplomirani ekonomista


Elektrodistribucija "Pančevo" realizuje distribuciju električne energije na teritoriji južnog Banata, za grad Pančevo sa okolinom , sa pogonom u:

  • Vršcu, ul. Ivana Milutinovića bb, tel. 013/839-555 i 806-118, faks:013/821-103,

i poslovnicama u:

  • Beloj Crkvi , ul. Karađorđeva br.9, tel.013/851-044, faks:013/851-064,
  • Kovinu, ul. 7.jula br.13, tel.013/742-115, faks:013/741-445 i
  • Alibunaru, ul.Radnička 1, tel.013/641-222, faks:013/641-242.

Delatnost obuhvata:

  • održavanje i izgradnju distributivne mreže,
  • obračun i naplatu električne energije,
  • baždarnicu.

Izvod iz Elektroenergetskih pokazatelja za 2014.godinu:

Elektrodistributivna mreža

35 kV km

20 kV km

10 kV km

0.4 kV km

UKUPNO

251,06

1332,42

208,00

2517,25

4308,73

 

Struktura kupaca

Domaćinstva

Ostala potrošnja

Ukupno potrošača

broj

%

broj

%

broj

%

122.420

89,78

13.932

10,22

136.352

14,58

 

Kretanje potrošnje (GWh)

2010

2011 2012

2013

2014

Stopa rasta

11/10

12/11

13/12

14/13

10-14

1253

1292

1220

1231

1172

2,83

-5,59

0,94

-4,86

-1,74