Увид у стање конта и рачунe правних лица

 

Дистрибутивна област :

 

Конто :

 

Изглед рачуна за правна лица